Thermografie

Inspec Elektrotechniek is gecertificeerd als thermografisch adviesbureau, volgens het internationale certificaat level 1, van het Infrared Training Center (ITC). Voor het opleveren van opleveren van aangelegde installaties kunt u bij ons een thermografisch opleveringsrapport op laten maken. Voor de opdrachtgever en de brandverzekering is dit een belangrijk document, omdat het de kwaliteit van de geleverde installatie aantoont.

Ook voor preventief onderhoud en bij inspecties van installaties wordt steeds meer gebruik gemaakt van thermografie. Door middel van thermografie ziet u slechte verbindingen en overgangsweerstanden voordat deze problemen veroorzaken. Een uitval of zelfs uitbranden van een schakelaar of voedingsveld kan hiermee op tijd worden voorkomen.

Thermografische camera's

Wij maken gebruik van de nieuwste thermografische camera's van FLIR Systems.


Inspecties

Bij inspecties aan werktuigkundige installaties zoals bij voorbeeld fornuizen in raffinaderijen, kunt u de dekking van de bemetseling controleren. Zelfs schoorstenen ontkomen niet aan isolatieschade. Voor een juiste beoordeling van de lagertemperatuur en warmteverdeling in een pomp of motor raden wij periodieke controles en technisch onderhoud aan.

Isolatie

De isolatie van gebouwen en woningen wordt belangrijker naarmate de energiekosten hoger worden. Met een thermografische camera zien wij direct waar de isolatie in spouwmuren of daken niet optimaal is.

Kortom, overal waar men te maken heeft met temperatuurverschil, kan thermografie worden ingezet om meer te weten te komen over de toestand van de meest uiteenlopende zaken.

Verwarmingskabels

Elektrische vloerverwarming defect? Kortsluiting? Zonder thermografie is het opsporen van de oorzaak onmogelijk. Inspec heeft zich de afgelopen 10 jaar gespecialiseerd in het opsporen en verhelpen van storingen in verwarmingskabels in woonsituaties en verwarmde op,- en afritten van openbare gebouwen en parkeergarages.

Contactgegevens:

Inspec Elektrotechniek
Aston Martinlaan 31
3261 NB Oud-Beijerland

Tel: 0186 – 64 00 67

Mob: 06 - 53 12 39 80
E: inspec@inspec.eu

Postadres: Postbus 1074
3260 AB Oud-Beijerland

Facebook
LinkedIn